STARA CRKVA

U Varešu postoji najstarija crkva u Bosni i Hercegovini. Ona se zove stara crkva. Sagrađena je na groblju zvanom „Obor.“ Starija crkva u Bosni je nastradala u Bečkom ratu. Nova je crkva izgrađena prije 1716.godine. Apostolski vikar i biskup fra Mato Delivić,  14.listopada 1736.godine svjedoči da je u Varešu našao malu crkvu pokrivenu daskom, dobro sačuvanu i da potječe iz vremena kršćanskih vladara, s lijepim oltarom i slikom sv. Mihovila Arkanđela, te jednim zvonom koje svaki dan poziva vjernike na misu i druge obrede…

Više o ovoj crkvi kliknite ovdje.

“KLJAJIĆEVA CRKVA”

Broj katolika u Varešu se povećavao. Sakralni prostor stare crkve bio je za njih premalen. Zbog toga su fratri pozvali Ešref-efendiju da pregleda lokaciju određenu za gradnju nove crkve. Efendija je to pregledao i odobrio. Na Kapitulu koji je održan 1854.godine za nadzornika gradnje postavljen je bivši provincijal fra Ivan Kljajić. Za crkvu je odabrano izvanredno povoljno mjesto na maloj uzvišici, na tzv. Crkvenoj luci. Crkva se podizala na prostoru odvojenom od drugih zgrada. Blizu nje bio je samo župni dvor…

Više o ovoj crkvi kliknite ovdje.

“IKIĆEVA CRKVA”

Godine 1904. za župnika je došao fra Stjepan Ikić i zapazio da je crkva malena. Broj katolika se gotovo udvostručio.
Do novog korjenitog preuređenja crkve došlo je pod vodstvom arh. Josipa Vancaša između 1903.i 1906.godine. Tada je crkva, u pravom smisu, dobila monumentalni vanjski izgled i znatno je povećana. Ostvaren je velik i jedinstven prostor, u sebi skladno ritmiziran. Crkva je produžena sprijeda, prema jugu, za još jedno polje, u koje je smješten portal i još dva snažna tornja, a između njih je pročelje. Podijeljeno je horizontalno na prizemni s portalom, srednji s rozetom i završni dio (zabat). To pročelje uokviruju, ali ga ne stišću snažni tornjevi visine blizu 40 m. I oni se horizontalno dijele u šest katova s otovrima koji se postupno povećavaju od tla prema gore. Krov je od lima u obliku piramide, koji se pri dnu lako izbočuje. Čitavo to skladno pročelje izgrađeno je sasvim iznova, dometnuto na postojeću crkvu…

Više o ovoj crkvi kliknite ovdje.