Groblje PržićiPoložaj pržićkoga groblja spada među ne baš podesne lokalitete, ali je groblje lijepoga izgleda i nalazi se uz crkvu na uzvišici koja djeluje impozantno, a vidi se iz svih naselja koja toj filijali gravitiraju. Stoga, stariji mještani zaista vrše pokoru dok se ispnu, a za kišovitih i snježnih dana s tom padinom teško se nose i zdravije noge. Ovo groblje ima blagoslov polja na Duhove, a crkvi i pristoji posvećenost Uzvišenju sv. Križa koji se slavi 14. rujna.

Za više fotografija o ovom groblju kliknite ovdje