Groblje Vareš MajdanVareš Majdan je dislociranjem groblja “Ruda”  bio sretnijeg rješenja pri odabiru nove lokacije, a na istom mjestu nalaze se i grobovi pravoslavaca.  No, i to je groblje već postalo tijesno. Tako smo, u ekonomiji bez ekonomije, dobili groblje na početku i na kraju grada otkud god se krene. Zaštitnik ove grobaljske kapele, ali i flijalne crkve u Vareš Majdanu je sv. Barbara koja se slavi 4. prosinca.

Za više fotografija o ovom groblju kliknite ovdje