1612. – 1630. fra Luka
1630. – 1638. fra Josip iz Borovice
1638. – 1643. fra Juraj Glumičić
1643. – 1649. fra Anto Zgošćanin
1649. – 1652. fra Ivan Sutiščanin
1652. – 1656. fra Stjepan Glumčić
1656. – 1658. fra Josip Martinović iz Borovice
1658. – 1666. fra Tomo Juračić iz Sutjeske
1666. – 1669. fra Grgo Seočanin iz Sutjeske
1669. – 1672. fra Jozo Bilavić iz Sutjeske
1672. – 1675. fra Mijo Brežanin iz Sutjeske
1675. – 1683. fra Martin Borovčanin
1683. – 1684. fra Stjepan Glumčić Sutješčanin
1684. – 1706. fra Josip Bilavić
1706. – 1710. fra Anto Olovčić
1710. – 1716. fra Marijan Aljinić Sutjeska
1716. – 1719. fra Bono Marjanović Tuzlak
1719. – 1726. fra Marijan Aljinić
1726. – 1732. fra Josip Bilavić
1732. – 1735. fra Lovro Seočanin
1735. – 1743. fra Bono Benić iz Čatića
1743. – 1745. fra Marijan Aljinić
1745. – 1747. fra Ilija iz Lašve
1747. – 1748. fra Marko Ćorić iz Sutjeske
1748. – 1749. fra Anto Turbić iz Sutjeske
1749. – 1754. fra Marijan Aljinić
1754. – 1763. fra Luka iz Jajca
1763. – 1764. fra Bono Benić iz Čatića
1764. – 1766. fra Marijan Aljinić
1766. – 1768. fra Lovro Bukva
1768. – 1777. fra Petar Marijanović
1777. – 1778. fra Marko Kovačević
1778. – 1781. fra Ivo Ilijić
1781. – 1781. fra Šimun Filipović
1781. – 1783. fra Franjo Milanović
1783. – 1784. fra Filip Čović
1784. – 1787. fra Petar Marijanović
1787. – 1791. fra Grgo Ilijić Varešanin
1791. – 1792. fra Pavao Stojčić
1792. – 1793. fra Grgo Ilijić Varešanin
1793. – 1794. fra Franjo Milanović
1794. – 1795. fra Grgo Ilijić Varešanin
1795. – 1800. fra Augustin Pejčinović
1800. – 1802. fra Franjo Milanović
1802. – 1808. fra Martin Varešak
1808. – 1809. fra Mijo Dujić
1809. – 1816. fra Augustin Pejčinović
1816. – 1820. fra Pavao Kolaković
1820. – 1822. fra Ivo Kljajić
1822. – 1825. fra Petar Babajić
1825. – 1829. fra Ivo Kljajić
1829. – 1832. fra Stjepan Marijanović
1832. – 1848. fra Ivo Kljajić
1848. – 1849. fra Juro Čović
1849. – 1854. fra Franjo Migić
1854. – 1864. fra Ivo Kljajić
1864. – 1869. fra Filip Poljaković
1869. – 1872. fra Franjo Komadanović
1872. – 1875. fra Marijan Semunović
1875. – 1876. fra Ivan Oršulić
1876. – 1882. fra Filip Poljaković
1882. – 1883. fra Franjo Komadanović
1883. – 1889. fra Mijo Franjković
1889. – 1890. fra Franjo Franjković
1890. – 1895. fra Mijo Franjković
1895. – 1903. fra Franjo Franjković
1903. – 1904. fra Augustin Pejčinović
1904. – 1910. fra Stjepan Ikić
1910. – 1912. fra Jozo Andrić
1912. – 1917. fra Augustin Pejčinović
1917. – 1919. dr fra Franjo Blažević
1919. – 1924. fra Anđeo Anđelović
1924. – 1925. fra Anto Šeremet
1925. – 1926. fra Valerije Filipović
1926. – 1934. fra Domin Pavlović
1934. – 1940. fra Anđeo Anđelović
1940. – 1942. fra Bogdan Vrdoljak
1942. – 1945. fra Miroslav Milošević
1945. – 1946. dr fra Anđeo Mutić
1946. – 1949. fra Tomislav Dusper
1949. – 1950. fra Teofil Šikić
1950. – 1955. fra Augustin Brkić
1955. – 1958. fra Jozo Petrov
1958. – 1961. dr fra Jozo Barun
1961. – 1964. fra Alojzije Tomić
1964. – 1970. fra Krešimir Aždajić
1970. – 1973. fra Alojzije Tomić
1973. – 1976. fra Bono Arar
1976. – 1982. fra Leopold Rochmes (obnovitelj župne crkve)
1982. – 1985. fra Martin Antunović
1985. – 1988. fra Vinko Tomas
1988. – 1990. fra Ruđer Radoš
1990. – 1991. fra Juro Miletić
1991. – 1994. fra Mijo Mrljić
1994. – 2000. fra Mato Topić
2000. – 2006. fra Ivica Karatović
2006. – 2009. fra Ivica Vidak
2009. – 2012. fra Bono Tomić
2012. –           fra Mirko Majdandžić