Ograda na groblju Diknjići

Mještani sela Diknjići, u suradnji sa Župnim uredom Vareš, pokrenuli su akciju prikupljanja novčanih sredstava za zamjenu dotrajale ograde na mjesnom groblju. Za ograđivanje jednog od najstarijih grobalja na našoj župi potrebno je postaviti oko 200 metara nove metalne ograde. Postavljanjem nove ograde spojila bi se tri ulaza na kojima se nalaze metalne kapije koje su napravljene i postavljene 80-tih godina prošlog stoljeća.

Planirani početak radova na pripremi i postavljanju metalne ograde je svibanj ove godine. Za navedene radove potrebno je osigurati oko 8 000 KM. Diknjićani, kojih baš i nema puno, već su se organizirali i počeli prikupljati novčana sredstva za ovu akciju. Svi oni koji su vezani za ovo groblje, a žele se uključiti i pomoći u ovoj akciji, svoj novčani prilog mogu dati direktno članovima Odbora koji vodi ovu akciju.

Vaše priloge možete poslati i na račun Župe svetog Mihovila u Varešu, sa naznakom „Za groblje Diknjići“. Uplate u KM mogu se vršiti na:

Župa svetog Mihovila Vareš – za Diknjiće,

Račun broj: 3385802224118117

UniCredit Bank Mostar, poslovnica Vareš

 

Uplate iz inozemstva mogu se uplaćivati na slijedeći način:

Župa svetog Mihovila Vareš – za Diknjiće

SWIFT: UNCRBA22

IBAN: BA39 338580 482411 9503

UniCredit Bank Mostar, Poslovnica Vareš

Groblje.Diknjići

Komentari

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.