Glasnik župe, br. 196

Danas je treća nedjelja Uskrsa. U četvrtak je bila mijena i danas je mlada nedjelja sa svojim pobožnostima. Svete mise su samo u župnoj crkvi.

Kalendar: Sutra je sveti Stanislav, a u utorak je sveti Julije. U srijedu je sveti Martin, papa, a u četvrtak su sveti Valerijan, Tiburcije i Maksim, mučenici. U petak je sveti Krescencije, a u subotu su sveti Benedikt i sveta Bernardica.

Raspored misa proljetnog blagoslova

23.04. subota: 11:00 sati: Javornik

24.04. nedjelja: u 11:00 sati: Vareš Majdan

30.04. subota: u 11:00 sati: Diknići

30.04. subota: u 11:00 sati: Zvijezda

01.05. nedjelja: u 11:00 sati: Vrankovci

07.05. subota nakon Uzašašća: Mir i Strica, obje u 11:00 sati

08.05. nedjelja (mlada): u 11:00 sati: Stogić

14.05. subota: u 11:00 sati: Bijelo Borje

15.05. nedjelja (Duhovi): Duboštica i Pržići, obje u 13:00 sati

21.05. subota: u 11:00 sati: Tisovci

22.05. nedjelja (Presveto Trojstvo): u 13:00 sati: Višnjići

12.06. nedjelja: u 11:30 sati: Pogar

Večernje mise su u 18:00 sati od promjene računanja vremena.

Vjeronauk za prvopričesnike: utorak u 12 sati.

Vjeronauk za krizmenike: petak u 12 sati učenici osmog razreda, a u 13 sati učenici devetog razreda.

Darovatelji: Hvala svima za svaki vaš dar: za konake, za župu, za pučku kuhinju i za kruh svetog Ante.

Stigao je novi broj Svjetla riječi. Svoj primjerak možete podići i u župnom uredu.

Prošlog tjedna pokopali smo Jozefinu Franjić na Diknićima. Za sve pokojne: Pokoj vječni daruj im, Gospodine!

Kompletan župni listić možete pročitati ovdje: glasnik 196.

Komentari

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.