Glasnik župe, br. 189

Danas je 2. nedjelja korizme. Svete mise bit će i u župnoj crkvi i na svim filijalama.

Kalendar i imendani: sutra je Katedra svetog Petra, a u utorak je sveti Polikarp, biskup. U srijedu je Modesto, a u četvrtak su sveti Nestor, Cezarije i Sebastijan. U petak je sveti Aleksandar (imendane imaju i Saša, Aleks i Branko), a u subotu je sveti Donat Zadarski. Nedjelja je treća nedjelja korizme.

Pobožnost križnog puta i dalje je u ustaljenim terminima: u Varešu i Vareš Majdanu put križa je petkom u 17 sati na oba mjesta i nakon toga nastavit ćemo sa svetom misom. Na ostalim filijalama put križa bit će nedjeljom u vrijeme kada i inače počinju svete mise: u Duboštici u 10 sati, na Pogari u11:30 sati i na Pržićima u 12:30 sati. Nakon pobožnosti križog puta nastavit ćemo sa svetim misama.

Hvala vam na konacim, na svim prilozima i darovima.

Stigao je novi broj lista Bobovac. Svoj primjerak možete podići i u župnom uredu.

Podjelu sakramenta potvrede ili krizme za učenike osmog i devetog razreda osnovne škole imat ćemo 11. lipnja (subota) u 11 sati. Priprava za krizmu bit će za učenike osmog razreda petkom u 12:10 sati, a za učenike devetog razreda, također petkom, u 13:00 sati.

Darovatelji: dva darovatelja, koji neće da se čitaju imena. Hvala svima za svaki vaš dar: za konake, za župu, za pučku kuhinju i za kruh svetog Ante.

Prošlog tjedna nismo imali sahrana, Bogu hvala! Za sve pokojne: pokoj vječni daruj im, Gospodine!

Ovdje možete pročitati kompletan župni listić: glasnik 189

Komentari

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.