Logo Frame i župe Vareš

Po prvi put, u suradnji s našim župljaninom Zlatkom Filipovićem, župa i Frama Vareš su dobile svoj logo. Na poziv i inicijativu župnog vikara fra Tomislava, gosp. Filipović se srdačno odazvao te tako učinio jednu lijepu gestu i dao svoj doprinos rodnoj župi.Logo Frame Vareš

Na logotipu Frame možete primijetiti kako su crkva, nebo, put i naziv naše Frame smješteni u križ. To bismo protumačili na ovaj način: mi framaši smo ugrađeni u Kristovu Crkvu, dakle činimo dio Njegovog Tijela. Živimo s Franjom u Kristu. Svi znamo kako živjeti s Kristom i u Kristu nije nimalo lako prema našem ljudskom poimanju. Donji dio križa “tau” je u smeđoj boji i predstavlja put kojim mi framaši idemo. Na logotipu je, na mjestu koje predstavlja put, napisano “Frama Vareš”, što može imati dva značenja. Prvo je već objašnjeno (to su framaši na putu prema Kristu), a, s druge strane, ta slova na svoj način mogu predstavljati i svojevrsne prepreke koje su na svakom, pa tako i na framinom, putu nezaobilazne. Međutim, na logotipu se itekako može primijetiti kako je pogled usmjeren prema gore, ka nebu, a između dva zvonika nalazi se križ koji potvrđuje da je maloprije spomenuti “križni put” zapravo put koji vodi u nebo. To je otkupljujući put. A to nam je posvjedočio sam Isus Krist čije stope mi samo slijedimo.

I na kraju, budući da je sve ovo smješteno u znak križa, što drugo to može simbolizirati osim da je točna ona tvrdnja: “U križu je spas!”.

            Logo župe VarešLogo župe Vareš predstavlja zvono, u kojem su smještena tri elementa. Logo župe ima identičan oblik sa spomenikom poginulim vojnicima i stradalim civilima u Domovinskom ratu na području Vareša, koji se nalazi ispred župne crkve. Ovaj oblik zvona ima i svoju povijesnu pozadinu. U vrijeme osmanske vladavine Vareš je bio jedina župa koja je imala dopuštenje za oglašavanje zvona. Logo se dijeli u dva polja u kojem prevladava pet boja: crvena, bijela, plava, žuta i zelena. Natpis “Župa” se nalazi na vrhu, a natpis “Vareš” na dnu logotipa i slova su crvene boje. Na logotipu u prvom se planu vidi stara župna crkva, jedina sačuvana katolička bogomolja iz osmanskog perioda. Pozadinska boja je zelena što simbolizira krajolik Vareša, koji je najvećim dijelom okružen crnogoričnom šumom. Iza te stare crkve, u drugom polju koje je plave boje, naziru se zvonici nove, sada aktualne župne crkve. I kao treći element logotipa je kip arkanđela sv. Mihaela, kome je župa i posvećena, a koji lebdi u zraku iznad zvonika obasjan bijelom aureolom. Žuta boja, ujedno i papinska – katolička čini okvir oko cijele ove kompozicije i čitav logo prožima svojom simbolikom.

            Oba logotipa, i Frame i župe Vareš, odišu simbolikom i povijesnim značenjem za Hrvate katolike s ovih područja, te stilskim izražajem sadržavaju autentične i originalne elemente koji na simboličan način prikazuju duh župe i Frame Vareš.

Autoru oba logotipa se od srca zahvaljujemo i želimo mu još puno kvalitetnih i uspješnih radova.

Komentari

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.