Ograda na groblju Diknjići

Ograda na groblju Diknjići

Mještani sela Diknjići, u suradnji sa Župnim uredom Vareš, pokrenuli su akciju prikupljanja novčanih sredstava za zamjenu dotrajale ograde na mjesnom groblju. Za ograđivanje jednog od najstarijih grobalja na našoj…