Hrvatski veleposlanik u Varešu

Hrvatski veleposlanik u Varešu

Ponekad se učini, nama u Varešu, da je Vareš zaboravljeni grad. No, postoje i ljudi, koji su zainteresirani za stanje u Varešu, a nisu iz Vareša, i angažiraju se više…