Glasnik župe, br. 187

Glasnik župe, br. 187

Danas je 5. nedjelja kroz godinu. Svete mise su redovito i u župnoj crkvi i na filijalama. Sutra je mijena i slijedeća nedjelja je mlada nedjelja sa svojim pobožnostima. Svete…