35. Tomislav Ćuraković

35. Tomislav Ćuraković

U nedjelju, dana 10. svibnja 2015., u 59-oj godini života preminuo je Tomislav Ćuraković. Sprovod će biti 14. svibnja u 16:00 sati na groblju na Pogari. Od pokojnog Tomislava se…
34. Ana Dujanović

34. Ana Dujanović

U utorak, dana 12. svibnja 2015., u 75-oj godini života preminula je naša župljanka Ana Dujanović. Sprovod će biti 14. 05. u 16:00 sati na groblju Stogić. Od pokojne Ane se…
33. Marija Sprečkić

33. Marija Sprečkić

U utorak, dana 12. svibnja 2015., u 81-oj godini života preminula je naša župljanka Marija Sprečkić. Sprovod će biti 14. 05. u 13:00 sati na groblju u Vareš Majdanu. Od pokojne…