Logo Frame i župe Vareš

Logo Frame i župe Vareš

Po prvi put, u suradnji s našim župljaninom Zlatkom Filipovićem, župa i Frama Vareš su dobile svoj logo. Na poziv i inicijativu župnog vikara fra Tomislava, gosp. Filipović se srdačno…